Tất cả 1 400l 1 ngăn đông dàn nhôm

Gọi : 0868.345.633