Tất cả 1 Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CT-S5 12000Btu

Gọi : 0868.345.633