Tất cả 1 Tủ lạnh 6 cánh Mitsubishi Electric MR-WX70C-F-V - 694 Lít

Gọi : 0868.345.633