Tất cả 1 Tủ lạnh Hitachi 569 lít Inverter R-FM800XAGGV9X GBZ

Gọi : 0868.345.633