Tất cả 1 Tủ lạnh Hitachi FG450PGV8 (GBK) - 339L Inverter

Gọi : 0868.345.633