Tất cả 1 Tủ lạnh Hitachi R-MX800GVGV0 GBK 569 lít 3 cánh Inverter

Gọi : 0868.345.633