Tất cả 1 Tủ lạnh Mitsubishi Electric 450 lít MR-CGX56EP-GBR-V

Gọi : 0868.345.633